Wie ben ik

Mi Sook Turkstra

Op 3 juni 1970 werd ik geboren in Seoul, waarna ik negen maanden later via adoptie in een Hollands gezin opgroeide, samen met een zus en twee broers. Dat waren de (Nederlandse) kinderen van mijn adoptieouders.

Ruim zevenentwintig jaar geleden trouwde ik met mijn man Rients met wie ik drie kinderen heb.

In 2007 ben ik voor een periode van een maand naar mijn geboorteland geweest, samen met ons gezin en met mijn schoonouders. Dat was heel bijzonder en ook wel emotioneel. Ondanks het gegeven dat ik als baby was geadopteerd, voelde ik me daar thuis (in Zuid-Korea) tussen al die “vreemde” mensen met wie ik uiterlijk veel overeenkomsten vertoonde. Objectief bekeken was ik met mijn gezin/schoonouders, duidelijk de toerist. In 2010 ben ik nog een keer naar Seoul geweest, samen met mijn vader en broer. Zij wilden ook graag het land van mijn herkomst beleven. Ook dat was een bijzondere reis. Op beide reizen kijk ik met een goed gevoel terug. Hoewel mijn wortels daar liggen, voel ik me toch het meest Hollands. En dat is goed zoals het is. Ik ben gelukkig met mijn gezin en familie.

Iets wat mij misschien vanuit mijn geboortecultuur is meegegeven, is mijn dienstbare instelling. De intentie om anderen te helpen, te luisteren en (waar gewenst/indien nodig) advies te geven. Dat zit er van kinds af in, dat ik er wil zijn voor anderen.

Werk en opleiding

Ik heb jaren in de verpleging gewerkt, waar mijn kwaliteiten als helper goed van pas kwamen. Vanuit betrokkenheid en inlevingsvermogen is het zoveel gemakkelijker om connectie te maken. De rust die ik daarbij uitstraal is een talent dat me goed van pas komt en waar ik erg blij mee ben. In de zorg had ik ook een coachende rol, die er uit bestond dat ik patiënten na een operatie, ongeluk of ziekte weer op weg probeerde te helpen en hen steunde in het vertrouwen dat ze weer zelfstandig (of met hulp) terug konden naar hun eigen thuissituatie. Ook begeleidde ik leerlingen in de verpleging.

Vanwege schouderklachten viel het werk in de verpleging mij te zwaar en vroeg ik me af, welke richting ik aan mijn werkzame bestaan zou willen geven. Ik werk tot op heden parttime op een polikliniek in een algemeen ziekenhuis. Als vrijwilliger werkte ik daarnaast in de terminale thuiszorg. Steeds verder ontwikkelde zich het inzicht dat ik door luisteren, gesprekken voeren en een mogelijk probleem of vraagstuk vanuit meerdere perspectieven te belichten, meer en meer tot de kern van mezelf kwam.

Ik heb toen de opleiding klinische psychologie I en II (NHA) gevolgd, hetgeen mij inspireerde om met het coachen van mensen verder te gaan. Sindsdien heb ik een opleiding op het vlak van coaching gevolgd en heb ik meerdere mensen met succes op een nieuw spoor gebracht in hun leven. Als coach ben ik in het bezit van een NOBCO/ EQA-gecertificeerd diploma met STiR keurmerk en ben ik aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).

NOBCO is sinds 2008 onderdeel van European Mentoring & Coaching Council | EMCC.

In juli 2022 heb ik de opleiding voor NLP practioner afgerond.

Ik zie ernaar uit om met jou in gesprek te gaan!